محل پروژه: اصفهان

کارفرما: مهندس غضنفرپور

سال: 1399

این پروژه یکی دیگر از پروژه های موفق اجرای قفل دیجیتال هیوندای گروه آمن است که طبق زمان تعیین شده تکمیل و تحویل کارفرمای محترم گردید. بر روی تمامی اتاق های هتل فیروز قفل دیجیتال هیوندای مدل HDL-1100 نصب شده است.

مشاوره رایگان 09192651345